Axel Plas

Axel Plas

OPLEIDING

Axel Plas behaalde het diploma van burgerlijk ingenieur elektromechanica (werktuigkunde – elektrotechniek) aan de Vrije Universiteit Brussel, en het diploma van Master Informatica Technologie aan het Limburgs Universitair Centrum. Hij is sinds 1998 Europees octrooigemachtigde.

CARRIERE

Axel Plas begon zijn loopbaan bij Alcatel-Lucent (vandaag Nokia) waar hij in nauwe samenwerking met de R&D Teams de octrooiportefeuille rond de DSL (Digital Subscriber Line) technologie gestalte gaf, en mee de licentie- en litige-strategie uittekende die het voor Alcatel-Lucent mogelijk maakte uit te groeien tot de wereldleider in deze technologie. Na de acquisitie van Newbridge door Alcatel-Lucent verhuisde Axel Plas naar Canada om er een octrooi-afdeling uit te bouwen.

Axel Plas was in 2006 mede-oprichter van Business-Integrated-Intellectual-Property, en is sinds 2009 oprichter, eigenaar en CEO van IP Hills.

PRAKTIJKGEBIEDEN

Zijn praktijkgebieden bevatten:

  • Opstellen, indienen en opvolgen van Belgische, Europese en internationale octrooiaanvragen;
  • Opposities en beroepsprocedures bij het EOB (Europees Octrooibureau;
  • Mondelinge procedures voor het EOB in examinatie- en oppositieprocedures, en voor de kamers van beroep;
  • Validering van Europese octrooien tot nationale octrooien of tot Europese octrooien met unitair effect;
  • Adviseren met betrekking tot octrooieerbaarheid, vrijheid van exploitatie (FTO), inbreuk op en geldigheid van intellectuele eigendomsrechten;
  • Betrokkenheid bij octrooigeschillen voor nationale rechtbanken;
  • Adviseren met betrekking tot IP-gerelateerde contracten, zoals geheimhoudingsovereenkomsten, licentieovereenkomsten, R&D-overeenkomsten;
  • Beheer van octrooiportefeuilles;
  • Doorlichting van octrooiportefeuilles en contracten (IP due diligence), bijvoorbeeld in het kader van fusies en overnames;
  • Algemeen strategisch en juridisch advies in IE-zaken.

COMPETENIES

Axel Plas heeft expertise op het vlak van de algemene mechanica, elektronica, industriële processen, telecommunicatie, ICT en informatica-technologie, digitale signaalprocessing, en nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie en machine learning.

TALEN

De moedertaal van Axel Plas is Nederlands. Hij spreekt vloeiend Engels en slaat zijn slag in het Frans.