Octrooien

Een octrooi is een tijdelijk (meestal: 20 jaar) exclusief verbodsrecht op een uitvinding. Deze octrooi wordt bekendgemaakt en verleend wanneer voldaan wordt aan drie criteria: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.

Merken

Een merk is een teken dat voor een bedrijf, persoon, product of dienst kan worden gebruikt om zich te onderscheiden in de markt. Een merk is een recht waar het first-to-file principe geldt. De eerste aanvrager is de rechthebbende binnen een bepaalde regio voor duidelijk omschreven activiteiten. Een merk kan onbeperkt verlengd worden.

Modellen

Het tekeningen- of modellenrecht biedt de mogelijkheid aan ontwerpers of houder om de onderscheidende vormgeving van een product te beschermen, en dit voor een afgelijnde duurtijd (meestal: 25 jaar). Esthetiek leidt in die zin tot exclusiviteit.

Auteursrechten

Een werk wordt beschermd door het auteursrecht op voorwaarde dat dit het resultaat is van een creatieve activiteit. Het werk moet uitgedrukt worden in een concrete vorm, want het loutere idee volstaat dus niet. De auteur heeft geen de hand liggende weg gevolgd zodat het werk getuigt van originaliteit. Het auteursrecht geldt meestal tot 70 jaar na het overlijden van de auteur.