MODELLEN

Modellen

Een modelrecht is een intellectueel eigendomsrecht dat de visuele verschijning beschermt van artikelen (of delen daarvan) die niet louter nuttig zijn.

Deze visuele verschijningsvorm bestaat met name uit lijnen, contouren, kleuren, vormen, texturen of de materialen van het product zelf of van de versiering ervan en onder product wordt verstaan elk op industriële of traditionele wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip van onder meer onderdelen die bestemd zijn om tot een samengesteld product te worden samengevoegd, verpakkingen, presentaties, grafische symbolen en typografische tekens. Het model kan het product zelf zijn (de driedimensionale creatie) of de versiering van het productl (de tweedimensionale creatie).

Modellen kunnen worden beschermd (althans in de meeste Europese landen) op voorwaarde dat:

zij nieuw zijn, dat wil zeggen indien geen model dat identiek is of slechts in immateriële details verschilt, voor het publiek beschikbaar is gesteld; zij een eigen karakter hebben, dat wil zeggen dat de “geïnformeerde gebruiker” de algemene indruk zou onderscheiden van andere modellen die voor het publiek beschikbaar zijn.
Wanneer een model deel uitmaakt van een meer samengesteld product, worden de nieuwheid en het eigen karakter van het model beoordeeld op basis van het deel van het model dat bij normaal gebruik zichtbaar is.

Modellen worden niet beschermd voorzover hun vorm volledig wordt bepaald door hun technische functie of door de noodzaak van verbinding met andere voortbrengselen om een technische functie te vervullen (de “must-fit”-uitzondering).

Gedeponeerde en niet-gedeponeerde Gemeenschapsmodellen zijn beschikbaar krachtens de Gemeenschapsmodellenverordening, die voorziet in een eenvormig recht voor de 28 lidstaten van de EU. Een ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt tot 25 jaar beschermd, waarbij om de vijf jaar vernieuwingstaksen moeten worden betaald, terwijl een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel tot drie jaar na het voor het publiek beschikbaar stellen van het model wordt beschermd.

Naast het stelsel van Gemeenschapsmodellen blijven nationale stelsels van ingeschreven modellen bestaan, maar hun relevantie is drastisch afgenomen gezien het succes van de Gemeenschapsmodellen.

  • Als Benelux en Europese modellengemachtigden bieden wij diensten aan voor het deponeren, vervolgen en beheren van Benelux, CTM-Europese Unie en Internationale modellen.
  • Wij voeren ook onderzoeken en indien nodig meer gedetailleerde analyses uit met betrekking tot merken van derden..
  • Wij kunnen u helpen de best mogelijke strategie te ontwerpen voor het ontwikkelen of structureren van uw modellenportefeuille.
  • Wij bieden ook alle diensten met betrekking tot geschillen over uw model. Wij treden vaak op als deskundigen in rechtszaken over modellen.

Octrooien

Merken

Auteursrechten

Contracten

NIEUWS

Are you online?

19

Mogen we nog lachen

17

IP Hills x Ipsilon

16

No post found