Wedstrijdreglement

DEELNAME REGLEMENT

“Win an exclusive pair of Loop Earplugs”

Maak kennis met IP Hills NV

 1. ORGANISATOR De wedstrijd (hierna genoemd ‘Wedstrijd’) wordt georganiseerd door IP Hills NV (https://www.iphills.com/), met maatschappelijke zetel gevestigd te Bellevue 5/501, 9050 Gent-Ledeberg, België ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0821.158.349.
 2. AANVAARDING Door deelname verklaart de deelnemer het deelname reglement voor de Wedstrijd integraal te hebben gelezen en te aanvaarden.
 3. DEELNEMER Om geldig te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd, dienen volgende voorwaarden te worden nageleefd:
  • 3.1. De Wedstrijd staat open voor alle studenten aanwezig op afstudeerbeurs 28.03.2024 te Flanders Expo Gent.
  • 3.2. Elke deelnemer mag zich één keer inschrijven. Herhaalde inschrijvingen onder verschillende namen of e-mailadressen zijn niet mogelijk
 4. INSCHRIJVING Een deelnemer zal slechts kunnen deelnemen indien hij/zij alle gegevens heeft ingevuld via https://www.iphills.com/afstudeerbeurs2024 en na een ontmoeting met de aanwezige vertegenwoordiger van IP Hills NV en dit uiterlijk 28 maart 2024 om 18.00 uur. De gegevens zijn de volgende: naam, achternaam, emailadres, telefoonnummer, het contactpersoon binnen IP Hills NV waarmee een gesprek werd gevoerd en het antwoord op de schiftingsvraag.
 5. WINNAAR Op basis van de schiftingsvraag worden tussen de deelnemers vijf winnaars geselecteerd. De organisator zal de winnaars per email of telefonisch contacteren voor 8 april 2024.
 6. Prijs Elke winnaar wint Loop Earplugs Experience Andrew Footit en de bijhorende set of Loop x Andrew Footit Mute Pack. De deelnemer maakt een afspraak met IP Hills NV voor het ophalen van de prijs tussen 8 en 30 april 2024 op het IP Hills NV kantoor te Bellevue 5/501, 9050 Gent-Ledeberg.
 7. PRIVACY De organisator eerbiedigt de privacy van elke deelnemer. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door de organisator geautomatiseerd worden verwerkt. Door de deelname aan de Wedstrijd stemt de deelnemer ermee in dat zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt voor de vlotte afhandeling van de Wedstrijd. De organisator zal de persoonsgegevens verder enkel gebruiken om de deelnemer te informeren over IP Hills NV en openstaande vacatures. De deelnemer kan door middel van een eenvoudig verzoek per brief contact met de organisator opnemen voor verbetering, wijziging van of inzage in de persoonsgegevens.