Zegt een foto echt meer dan 1.000 woorden?

Zegt een foto echt meer dan 1.000 woorden?

In de US werd de woordenschat voor design patents verder uitgebreid door een arrest van het Court of Appeals in de zaak Curver Luxembourg SARL v. Home Expression Inc.. Curver[1] is houder van een design patent waarvan de titel luidt: ‘Surface ornamentation for a pattern for a chair’. Op basis van dit design patent dacht Curver een halt toe te roepen aan de productie van mandjes met eenzelfde patroon.

Nergens in de tekeningen van het design patent staat een stoel afgebeeld. De klassieke rechtspraak volgend, ‘In design patents, unlike utility patents, the claimed scope is defined by the drawings rather than language’, besluit Curver dat het gaat om versiering toegepast op elk mogelijk oppervlak. Het Hof gaat hier voor het eerst tegen in en stelt duidelijk dat als de tekeningen geen article of manufacture tonen, de taal weldegelijk de beschermingsomvang kan beperken. Pech voor Curver Luxembourg SARL dus want stoelen zijn geen mandjes.

In de EU (voor het Registered Community Design of RCD) zwijgen we in alle talen. Een titel wordt niet gekozen en over de Locarno classificatie zijn we duidelijk: het doel is louter administratief. Onze rechtspraak staat in deze haaks op die in de US: Een ingeschreven Gemeenschapsmodel verleent de houder het uitsluitende recht om het betrokken model voor alle typen voortbrengselen – en niet alleen voor het voortbrengsel dat in de inschrijvingsaanvraag is opgegeven – te gebruiken. Ook de Ball Packaging case[2] liet ons sprakeloos achter: de omschrijving die we toevoegen aan onze aanvraag wordt genegeerd.

Voor uitbreiding van RCD naar een design patent hielden we al rekening met een aantal verschillen tussen de EU en US. Met deze rechtspraak komt er nog eentje bij. We zien vaak dat US attorneys de Locarno classificatie overnemen als titel voor het design patent. Het wordt dus even oppassen vanaf nu: in de US heeft deze titel weldegelijk invloed op de beschermingsomvang. Therefor: watch your language.

[1] Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc., 12 September 2019, No. 18-2214 (Fed. Cir. 2019)
[2] Ball Beverage Packaging Europe Ltd, (replacing Ball Europe GmbH) v EUIPO – Crown Hellas Can SA (Cans), 13 June 2017, Case T‑9/15 ECLI:EU:T:2017:386.

© 2019, Hanne Lammens voor IP Hills

HEEFT U VRAGEN OMTRENT HET MERKENRECHT?