Lysander De Sutter

Lysander De Sutter

OPLEIDING

Lysander De Sutter behaalde in 2016 een Master of Science in industriële wetenschappen met specialisatie elektromechanica: voertuig- en transporttechnologie aan de Vrije Universiteit Brussel, België. Vier jaar later, in 2020, behaalde hij een doctoraat in de ingenieurswetenschappen tevens aan de Vrije Universiteit Brussel.

CARRIERE

Lysander De Sutter begon zijn carrière als doctoraatsonderzoeker bij het Battery Innovation Center van de VUB in december 2016, waar hij zich specialiseerde in de elektromechanische en elektrochemische processen van Li-ion batterijen voor elektrische voertuigen. Zijn doctoraat onderzocht voornamelijk de ontwikkeling van next-generation Li-ion batterijen met Silicium anodes.

Na het succesvol afronden van zijn PhD in juni 2020, werkte hij verder als postdoctoraal onderzoeker en technisch manager van verschillende H2020 Europese onderzoeksprojecten. Hiernaast was hij de hoofdverantwoordelijke van het hightech labo van de onderzoeksgroep.

In december 2020 trad hij in dienst bij IPhills als octrooi-ingenieur.

VAKGEBIEDEN

– Opstellen, indienen en opvolgen van Europese en PCT-octrooiaanvragen;

– Het uitvoeren van literatuuronderzoeken, octrooieerbaarheidsanalyses en vrijheid van exploitatie onderzoeken;

– Adviezen over octrooieerbaarheid, vrijheid van exploitatie, inbreuk en geldigheid van intellectuele eigendomsrechten;

– Opposities en beroepsprocedures bij het Europees Octrooibureau;

– IP due diligence;

– Portfoliobeheer, advies en strategie op het gebied van intellectuele eigendom voor grote internationale ondernemingen en innovatieve start-ups en kmo’s;

– Algemeen strategisch en juridisch advies in IE-zaken.

COMPETENTIES

Lysander De Sutter heeft expertise op het gebied van elektromechanica, elektrotechniek en energietechniek. Hij heeft in het bijzonder een deskundigheid in batterijtechnologie en elektrische voertuigen. Daarnaast beschikt hij ook over kennis op het gebied van modelleren, software en artificiële intelligentie (Machine Learning).

TALEN

De moedertaal van Lysander De Sutter is Nederlands. Hij spreekt vloeiend Engels en heeft basiskennis van het Frans.