Manon Verbeeren

Manon Verbeeren

OPLEIDING

Manon begon haar rechtenstudie aan de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve. Ze behaalde haar bachelordiploma in 2014, daarna haar masterdiploma burgerlijk en strafrecht in 2016. Tijdens de laatste 6 maanden van haar masteropleiding kreeg Manon de kans om in het kader van het Erasmusprogramma te studeren aan het University College van Dublin.

Gepassioneerd door het intellectueel eigendomsrecht, voltooide Manon vervolgens een LLM aan de Katholieke Universiteit van Leuven om zich te specialiseren in dit onderwerp, evenals in het recht inzake informatie- en communicatietechnologie.

CARRIERE

Manon begon haar carrière in september 2016 als bedrijfsjurist in een advocatenkantoor in Namen. Zij verdedigde voornamelijk KMO’s in het handelsrecht, contractenrecht, privacyrecht en intellectueel eigendomsrecht. In 2019 zette zij haar carrière voort als advocaat gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht bij een gerenommeerd Brussels advocatenkantoor.

Op zoek naar nieuwe uitdagingen kwam Manon in 2023 bij IP Hills in dienst als Senior Legal Counsel en IP-attorney. Zij is onder meer aanspreekpunt voor Franstalige cliënten.

PRAKTIJKGEBIEDEN

Manon kan u bijstaan in de volgende (niet-limitatieve) taken met betrekking tot het intellectueel eigendomsrecht (en meer bepaald in het auteursrecht, merkenrecht en modellenrecht):

  • Het opstellen van een strategie voor de bescherming van uw intellectuele eigendomsrechten;
  • Het registreren van uw intellectuele eigendomsrechten;
  • Beoordelen en opstellen van contracten met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten (zoals licentieovereenkomsten, overdrachtsovereenkomsten, transactieovereenkomsten, co-existentieovereenkomsten of gebruiksvoorschriften);
  • Optreden in geval van ontdekking van inbreuken (inclusief bijstand bij inbeslagneming door de douane);
  • Het verdedigen van uw merken in oppositie- of annulatieprocedures voor het BBIE en het EUIPO;
  • Adviseren over de belastingregeling voor auteursrechthebbenden;
  • Optreden als intellectuele-eigendomsdeskundige in geschillen voor de Belgische burgerlijke rechtbanken, met name in het kader van inbeslagname van een beschrijving/vervalsing.

Manon kan u ook bijstaan in het privacyrecht (GDPR) en in het verbintenissenrecht.

COMPETENTIES

Tijdens haar loopbaan heeft Manon een gevarieerd cliënteel bijgestaan (kleine en middelgrote ondernemingen, maar ook bedrijven met een internationale dimensie) en uit diverse sectoren: kleding, voeding, wijn, evenementen, IT, cultuur, enz.

TALEN

Manon werkt in het Frans en Engels. Ze heeft ook kennis van het Nederlands.