Wim Van Steenlandt

Wim Van Steenlandt

OPLEIDING

Wim Van Steenlandt behaalde een diploma burgerlijk ingenieur textieltechnologie aan de Universiteit Gent. Hij is sinds 2005 Belgisch octrooigemachtigde en sinds 2007 Europees octrooigemachtigde.

CARRIERE

Na een korte tewerkstelling als wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep Textielkunde van de Universiteit Gent, begon Wim Van Steenlandt zijn loopbaan als Development Manager bij een technisch textielbedrijf. Zijn verantwoordelijkheid voor de intellectuele eigendom veroorzaakte zijn interesse in de wereld van IP. Hij ging aan de slag als octrooigemachtigde in opleiding en groeide door als gekwalificeerd Belgisch en Europees octrooigemachtigde in IP-afdelingen van verschillende bedrijven. Daarnaast deed hij ervaring op in gespecialiseerd patentenkantoor. Hij kwam in 2020 bij IP Hills.

PRAKTIJKGEBIEDEN

Zijn praktijkgebieden omvatten:

– Opstellen, indienen en opvolgen van Belgische, Europese en PCT-octrooiaanvragen;

– Opposities en beroepsprocedures bij het EOB;

– Mondelinge procedure voor het EOB in oppositie en voor de kamers van beroep;

– Validering van Europese octrooien in België;

– Meningen over octrooieerbaarheid, vrijheid van exploitatie, inbreuk en geldigheid van intellectuele eigendomsrechten;

– Betrokkenheid bij octrooigeschillen voor nationale rechtbanken;

– Adviezen met betrekking tot IP-gerelateerde contracten, zoals geheimhoudingsovereenkomsten, licentieovereenkomsten, R&D-overeenkomsten, IP due diligence, fusies en overnames en dergelijke;

– Beheer van octrooiportefeuilles;

– Algemeen strategisch en juridisch advies in IE-zaken.

COMPETENTIES

Wim Van Steenlandt heeft expertise op het gebied van algemene mechanica, textiel (met name technisch textiel en tapijten), vloerbedekking in het algemeen en bouwmaterialen, chemie en chemische procestechnologie. Hij was hoofd van een IP-afdeling, organiseerde en beheerde verschillende octrooiportfolio’s en was betrokken bij een aantal rechtszaken. Hij is hands-on, heeft sterke analytische vaardigheden en kan strategisch redeneren. Hij is een voorstander van de no-nonsense aanpak.

TALEN

De moedertaal van Wim Van Steenlandt is Nederlands. Hij spreekt vloeiend Engels, Frans en Duits.