Brazilië treedt toe tot het Madrid-protocol

Brazilië treedt toe tot het Madrid-protocol

2019 is een interessant jaar voor de World Intellectual Property Organisation (WIPO). Na Canada is nu ook Brazilië lid geworden van het Madrid-protocol.

Het Madrid-systeem vereenvoudigt het bekomen van merkenbescherming in 122 lidstaten. Het internationale systeem voor merkenregistraties maakt het mogelijk om door middel van slechts één aanvraag merkenbescherming aan te vragen voor één of meer lidstaten. Als gevolg hiervan dient er niet steeds bescherming te worden gezocht in elk land afzonderlijk. Dit is kosten- en tijdbesparend.

Eens het Madrid-protocol in werking treedt in Brazilië, zal het mogelijk zijn Brazilië aan te duiden als aangewezen land voor een internationale registratie. Brazilië behoort tot de tien grootste economieën ter wereld en is dus een belangrijke toevoeging aan het Madrid-protocol.

Het toetreden tot het Madrid-systeem gaat veelal gepaard met een wijziging van het merkenrecht in het betrokken land. Deze wijzigingen kunnen belangrijke gevolgen hebben voor houders van merken.  Zo heeft Canada als gevolg van haar toetreding tot het Madrid-systeem de Nice-classificatie aangenomen. Verder heeft Canada de duurtijd van merkenbescherming verminderd van 15 jaar naar 10 jaar.

Ook Mexico heeft wijzigingen doorgevoerd. Zo heeft Mexico nu de Statement of Use-verplichting ingevoerd. Als gevolg van al deze wijzigingen is het voor houders van merken belangrijk steeds na te gaan of hun rechten zijn veranderd.

De nieuwste toevoeging tot het Madrid-protocol is Maleisië. Op 27 december 2019 zal het Madrid-protocol in werking treden in Maleisië. Het aantal landen dat toetreedt tot het internationale systeem voor merkenregistraties blijft toenemen en het behoeft geen betoog dat dit een goede zaak is.

© 2019, Zoe De Kempeneer voor IP Hills

HEEFT U VRAGEN OMTRENT HET MADRID-PROTOCOL?