FRAUDE WAARSCHUWING

FRAUDE WAARSCHUWING

Via een opmerkzame cliënt werden wij op de hoogte gesteld van een email over zijn merkregistratie van een derde partij, IPR Protection. We konden vaststellen dat het gaat om een poging tot oplichting en dat het helaas niet om een alleenstaand geval gaat. In deze wensen wij u hierop attent te maken. We voegen een voorbeeld toe van de communicatie.

Wat te doen?

Indien u een gelijkaardige email ontving mag u deze gewoon negeren. Betaal zeker niets. Verder kan u aangifte doen bij het meldpunt van de FOD Economie of stuur de mail naar verdacht@safeonweb.be.

Indien u twijfelt over emails mbt uw intellectuele eigendomsrechten (merken/design/patenten) raadpleeg dan steeds IP Hills.

 

Example Fraud e-mail

 

Heeft u vragen omtrent dit artikel?

Voor meer informatie over dit artikel kan u terecht bij uw vaste contactpersoon bij IP Hills of iam@iphills.com