Mogen we nog lachen

Mogen we nog lachen

Door Hanne Lammens Senior Trademark | Design Attorney IP Hills | Ipsilon Group

Vertaling uit het Engels met DeepL

Emoji zijn een onmiskenbaar onderdeel van onze internationale taal geworden. Ze hebben ons in staat gesteld om onze gevoelens uit het echte leven te introduceren in de digitale wereld. Maar als je deze brutale draai aan je marketingboodschap wilt geven, kun je je afvragen of je dit kunt doen zonder op IP-tenen te trappen.

Beperkte auteursrechten

De auteurswet beschermt originele werken en dit leidt tot de vraag ‘is een emoji origineel? De kracht van veel emoji’s is dat ze een sterke boodschap overbrengen op een zeer simplistische manier die over taalbarrières heen spreekt. Een internationale emotie wordt in een kleine gele cirkel geperst. Dit beperkt ongetwijfeld de creatieve vrijheid van de ontwerper en daarom missen basisemoji’s het niveau van creativiteit en originaliteit om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming.

Meer uitgewerkte en gestileerde emoji’s, zoals die ontworpen zijn voor specifieke platforms of toepassingen, kunnen echter wel in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming. Het bereik van de bescherming zal echter weer beperkt zijn, er zijn maar zoveel manieren waarop iemand zijn gevoelens kan uitdrukken in een miniatuurtekening.

Geen handelsmerkbescherming

In 2023 oordeelde de tweede kamer van beroep (zaak R 2305/2022-2) over de toelaatbaarheid van de I love you-emoji . Kortom ‘ze hielden er niet van’. De kamer van beroep wees erop dat emoji door het publiek worden gezien als een algemene reclameboodschap of als louter decoratief, en als zodanig geen onderscheidend vermogen hebben.

De beslissing doet de vraag rijzen naar de geldigheid van alle lachende gezichten die momenteel in ons merkenregister staan. Een partij die geconfronteerd wordt met een geregistreerde knipoog zal waarschijnlijk een sterke verdediging vinden in een nietigheidsprocedure.

Hoe neem je het zekere voor het onzekere?

Als je de discussie over originaliteit wilt vermijden, zien we twee oplossingen:

  • Zoek een open-source emoji-set en bekijk de licentievoorwaarden: is commercieel gebruik toegestaan?
  • Maak je eigen originele set vrolijke personages!

Mening van de auteur

Aangezien emoji’s nu een belangrijk deel van onze taal vormen, moet het gebruik ervan vrij zijn als ze geen onderscheidend vermogen hebben en alleen beschermd worden als ze origineel zijn of voldoen aan de criteria voor registratie van handelsmerken of modellen.

Creativiteit moet worden beloond, maar gezien de emoji’s kunnen we nadenken over een subtiel evenwicht waardoor we onze gevoelens online kunnen blijven uiten zonder de woedende gezichtsemoji op te roepen.

Bronnen:
Goldman, E. (2018), Emoji’s en intellectueel eigendomsrecht, WIPO Magazine 3/2018, www.wipo.int.
Tweede kamer van beroep EUIPO 1 juni 2023, R 2305/2022-2, Käselow Holding GmbH tegen EUIPO