Update over wetswijzigingen in Rusland die van invloed zijn op intellectuele eigendomsrechten van buitenlandse ondernemingen

Update over wetswijzigingen in Rusland die van invloed zijn op intellectuele eigendomsrechten van buitenlandse ondernemingen

Met het oog op diverse wetswijzigingen die onlangs door de Russische regering zijn aangenomen die van invloed zijn op intellectuele eigendomsrechten van buitenlandse ondernemingen, wil IP Hills u graag op de hoogte houden van de meest recente informatie. Wij beantwoorden graag uw verdere vragen.

Allereerst willen wij u informeren dat het Russisch octrooi- en merkenbureau, het Euraziatisch octrooi- en merkenbureau, het Oekraïense octrooi- en merkenbureau en het Wit-Russische octrooi- en merkenbureau gewoon functioneren. Alle officiële taksen kunnen dus tijdig worden betaald en de normale afhandeling van zaken loopt gewoon door.

Hieronder volgen enkele van de belangrijkste ontwikkelingen.

1. Besluit van de regering van de Russische Federatie, maart 2022

Dit besluit bevat een lijst van landen die sancties tegen Rusland opleggen.

De lijst van “onvriendelijke landen” omvat Australië, Albanië, Andorra, Groot-Brittannië (met inbegrip van het eiland Jersey en de gecontroleerde overzeese gebieden – Anguilla, Britse Maagdeneilanden, Gibraltar), alle lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Canada, Liechtenstein, Micronesië, Monaco, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, de Republiek Korea, San Marino, Noord-Macedonië, Singapore, de Verenigde Staten van Amerika, Taiwan (ROC), Oekraïne, Montenegro, Zwitserland en Japan.

2. Decreet van de regering van de Russische Federatie van maart 2022 betreffende “de methodologie voor de berekening van een aan de octrooihouder te betalen compensatiebedrag als gevolg van de beslissing om een uitvinding, gebruiksmodel of industrieel ontwerp zonder toestemming van de octrooihouder te gebruiken, en de procedure voor de betaling ervan”.

Dit decreet voert een speciaal protocol in voor de berekening van een vergoeding voor het gebruik van een octrooi waarvoor de Russische regering zonder toestemming van een octrooihouder toestemming heeft verleend. Het houdt in dat de Russische regering met het oog op de nationale veiligheid, het menselijk leven en het welzijn, een bepaalde entiteit kan toestaan een octrooi te gebruiken mits betaling van een passende vergoeding aan de octrooihouder. Het decreet bepaalt nu dat indien de octrooihouder een entiteit/natie is van een lijst van “onvriendelijke landen”, er geen vergoeding zal zijn voor een dergelijk gebruik. Een dergelijke toestemming moet worden opgevat als een vorm van een door de Russische regering verleende dwanglicentie.

Samen met onze lokale nationale agenten in Rusland zullen wij zeker nagaan hoe waarschijnlijk het is dat dergelijke “dwanglicenties” door de Russische regering worden verleend.

3. Initiatief van de Russische regering om het vrije gebruik toe te staan van intellectuele eigendomsrechten van bedrijven die Rusland als gevolg van de sancties hebben verlaten, gedurende een overgangsperiode waarin de levering van de producten weer normaal wordt of de producten door soortgelijke producten worden vervangen

Momenteel overweegt de Russische regering een wetgevingsinitiatief om het vrije gebruik toe te staan van intellectuele eigendomsrechten op de producten van bedrijven uit de lijst van “onvriendelijke landen”, die zich bij de sancties hebben aangesloten en als gevolg daarvan de levering van hun producten aan Rusland hebben geannuleerd of verminderd. De maatregel wordt beschouwd als een symmetrische maatregel naast de sancties, en zou tijdens een bepaalde overgangsperiode van kracht zijn.

Het lijkt erop dat deze maatregel niet zal worden toegepast op bedrijven die zaken blijven doen in Rusland, met inbegrip van buitenlandse bedrijven die gelokaliseerd zijn en hun produktievestigingen in Rusland hebben, zelfs indien dergelijke bedrijven op de lijst van “onvriendelijke landen” staan.

Rekening houdend met de lange levensduur van octrooien, zou een optie kunnen zijn om ten minste bescherming te handhaven door middel van kernoctrooiaanvragen/ octrooien totdat de situatie duidelijker wordt wat de Russische markttrends betreft.

In elk geval blijven Euraziatische octrooiaanvragen tegenwoordig een interessante optie, aangezien zij het mogelijk maken bescherming te vragen in Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Turkmenistan, naast de Russische Federatie.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.

 

© 2022, Pauline Méchet voor IP Hills

 

 

Heeft u vragen omtrent dit artikel?

 

Heeft u specifieke vragen over de bescherming van uw uitvinding, neem dan gerust vrijblijvend contact op. IP HILLS ondersteunt u met plezier.

E-mail gerust naar pauline.mechet@iphills.com of axel.plas@iphills.com.