Benelux merkenrecht gewijzigd per 1 maart 2019

Benelux merkenrecht gewijzigd per 1 maart 2019

Terwijl het Verenigd Koninkrijk ons dreigt te verlaten, kruipt de rest van Europa een beetje dichter bij elkaar. Toch als we over het merkenrecht spreken. De lidstaten van de Europese Unie hadden immers tot 14 februari 2019, hoe romantisch, de tijd om EU Richtlijn 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten om te zetten. Met speciale dank aan het Koninkrijk België werd de deadline op een haar na gemist. Per 1 maart 2019 is het Benelux merkenrecht gewijzigd. We zetten graag de belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

  • De vereiste van de grafische weergave van een merk wordt geschrapt. We moeten nu niet meer verplicht een jpeg indienen om een merk te beschrijven. Zo zou het catchy deuntje “bo-bo-bo-bo-bo-bol.com” ingediend kunnen worden met een MP3 bestand en kunnen de NOKIA-handjes eindelijk ingediend worden in een videobestand. De deur staat ook open voor de creatieveling: weet jij een manier om duidelijk, nauwkeurig, op zichzelf staand, toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief een geur te beschrijven, contacteer ons gerust!
  • De merkhouder krijgt meer rechten. Vergelijkende reclame kan sneller als een merkinbreuk worden beschouwd. Optreden tegen goederen die in transit zijn, kan vlotter. Voorbereidende handelingen (denk aan verpakkingen met merken erop die reeds klaarliggen) kunnen een merkinbreuk vormen. Woordenboeken moeten vermelden dat sommige woorden nu eenmaal merken zijn, bijvoorbeeld: “Googlen is niet enkel zoeken op het internet, maar Google is ook een geregistreerd merk”.En we kunnen de aanvraag van een merk door een snode handelsagent tenietdoen.
  • Er is een nieuw type merk, met name het certificeringsmerk, dat zich onderscheidt van het collectieve merk. Wie een certificeringsmerk indient, zal tevens een gebruiksreglement moeten indienen dat bepaalt wanneer goederen of diensten voldoen aan de voorwaarden om het merk te gebruiken. Het bekende voorbeeld is hier ‘woolmark’, dat enkel mag gebruikt worden als een artikel bestaat uit 100% scheerwol. Een collectief merk is een merk dat gebruikt wordt door verschillende leden van een vereniging, denk bijvoorbeeld aan de slagers die zich graag ‘keurslager’ noemen.
  • Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft haar taksen gewijzigd.Reeds sinds januari 2019 wordt een taks aangerekend per klasse (in plaats van het vroegere “3 klassen voor de prijs van 1” systeem). Het depot in één klasse werd daardoor € 4,- goedkoper! Hoera! Of net niet als er meerdere klassen nodig zijn? Hoewel elke aanvrager een zo breed mogelijke bescherming wenst, is het naar onze mening goed dat een merkenregister niet verder overspoeld wordt met aanvragen in onnodige klassen.
  • Sinds juni 2018 kunnen we voor een doorhalingsprocedure bij het BBIE terecht. Waar een procedure tot nietigverklaring van een ingeschreven merk vroeger steeds ingeleid diende te worden bij de nationale rechtbanken, kan dit nu (naar analogie met het EUIPO) eenvoudiger, sneller én goedkoper bij het BBIE. Kortom, een evolutie die we enkel kunnen toejuichen.

HEEFT U VRAGEN OMTRENT HET BENELUX MERKENRECHT?